Sociale vaardigheidstraining

Samen spelen met andere kinderen klinkt heel eenvoudig, maar er komt heel wat bij kijken... Om met andere kinderen te spelen moet je als kind durven vragen of je met de anderen mee mag doen, je moet op je beurt kunnen wachten, spelregels volgen en durven zeggen wat je niet bevalt. Sommige kinderen hebben moeite met deze vaardigheden. Sociale vaardigheidstrainingen zijn geschikt voor kinderen die moeite hebben in het leggen en onderhouden van contacten. U kunt hierbij denken aan kinderen die aan de kant staan, kinderen die gepest worden, kinderen die het moeilijk vinden om vriendjes te maken en te houden, kinderen die weinig initiatief nemen, kinderen die moeilijkheden ondervinden bij het oplossen van problemen en kinderen die vaak ruzie maken. Ook kinderen met een gediagnosticeerde stoornis zijn gebaat bij sociale vaardigheidstraining (kinderen met een autistische stoornis, ADHD, etc.).

KaJo biedt verschillende sociale-vaardigheidstrainingen aan voor verschillende leeftijden. Al vanaf 5 jaar kunnen kinderen een sociale-vaardigheidstraining bij KaJo volgen.

Tijdens de bijeenkomsten leren kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Leren luisteren: Kinderen luisteren soms niet goed naar anderen. Om die reden weten ze niet goed welke boodschap een ander kind of een volwassene uitdraagt. Kinderen reageren dan niet goed op deze boodschap. In de trainingen wordt aandacht besteed aan het ‘leren luisteren’.

Problemen oplossen: Kinderen krijgen in het dagelijks leven te maken met verschillende problemen: ruzie op straat, een leerkracht waar ze niet goed mee kunnen opschieten, etc. Soms is het voor kinderen moeilijk om tot een oplossing te komen. In de trainingen wordt aandacht besteed aan dit soort problemen en worden situaties nagespeeld om de betrokkenheid te vergroten en het zo realistisch mogelijk te maken voor kinderen.

Over gevoelens praten: Soms is het moeilijk om gevoelens bij jezelf en bij anderen te herkennen. Sommige kinderen schatten situaties om die reden verkeerd in. Tijdens de trainingen oefent uw kind het verwoorden en herkennen van gevoelens.

Samenwerken met andere kinderen: Kinderen vinden het soms moeilijk om samen te werken met andere kinderen. In de training wordt geoefend hoe je moet samenwerken en wat belangrijk is om goed samen te kunnen werken.

Kritiek geven en ontvangen: Tijdens de trainingen leert uw kind hoe hij of zij op een goede manier kritiek kan geven, zonder daarbij de ander te kwetsen. Ook wordt het ontvangen van kritiek geoefend. Hoe reageer je hier op een goede manier op, zonder daarbij boos te worden?

Vertrouwen: Door middel van de sociale vaardigheidstrainingen vergroot KaJo het zelfvertrouwen van uw kind en KaJo laat uw kind weer vertrouwen in andere kinderen krijgen. Kinderen ondervinden tijdens de trainingen dat ze niet de enige zijn die met deze moeilijkheden te maken hebben.

Na de elke sessie krijgen de kinderen huiswerk mee, zodat ze wat ze hebben geleerd thuis of op school kunnen oefenen. De training bestaat uit tien tot vijftien bijeenkomsten van anderhalf uur voor de kinderen (afhankelijk van de leeftijd van uw kind), twee oudergesprekken (voor én na de training) en een verslag over het functioneren van uw kind tijdens de trainingen.

KaJo is aangesloten bij de NVO (Nederlandse Vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen) en wordt door veel zorgverzekeraars vergoed. Ook is het mogelijk om de sociale vaardigheidstraining uit het PGB te betalen. Een sociale vaardigheidstraining (SOVA) is een goede manier om uw kind bewust te maken van gedragingen bij zichzelf en bij anderen, bij het beter weerbaar maken van uw kind en het helpt uw kind meer zelfvertrouwen te krijgen. Daarnaast komt uw kind andere kinderen tegen die dezelfde moeilijkheden hebben, waarmee ze vaak gemakkelijker contact leggen.