Onze aanpak…

De aanpak van KaJo kent een aantal kernbegrippen, te weten:

Praktisch
Graag willen wij u en uw kind(eren) en eventueel de school praktische adviezen geven zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Vertrouwen
Twee kernbegrippen in de persoonsontwikkeling zijn zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander. Daarom vinden wij het erg belangrijk dat het kind en de ouders zich vertrouwd voelen bij ons. Als het kind zich vertrouwd voelt zal dit te merken zijn op allerlei gebieden, zoals testafname, onderzoeken, begeleiding en trainingen. Bij de begeleiding zullen wij ervoor zorgen dat uw kind veel succeservaringen opdoet. Dit vergroot het zelfvertrouwen.

Betrokkenheid van de ouders
Niemand kent uw kind zo goed als u zelf. Daarom vinden wij het belangrijk om goed naar u te luisteren. In een uitgebreid intakegesprek verwoordt u uw ervaringen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind, vanaf de zwangerschap tot nu. Dit is de eerste en zeer belangrijke stap in de aanzet tot verder onderzoek. Na het onderzoek bespreken wij onze bevindingen met u zodat u volledig op de hoogte bent van de resultaten.