Even voorstellen:

De naam van onze praktijk is KaJo. De naam KaJo heeft verschillende betekenissen:

 Karin & Joyce, de oprichters van KaJo!
 KaJo biedt: Kansen Als Je Opgroeit
 Het Japanse woord KaJo betekent hoofdstuk.

Wij willen graag kinderen en ouders met een specifieke hulpvraag helpen aan een nieuw hoofdstuk in hun leven te beginnen.

Hieronder stellen de oprichters van KaJo en de medewerkers zich aan u voor.

Joyce & Karin

Drs. Karin Maas - van Keulen (foto rechts)
Ik ben Karin Maas en woon in Sint-Michielsgestel. Ik ben medeoprichter van KaJo. Ik zal hieronder vertellen hoe ik ertoe gekomen ben met Joyce Cromsigt een orthopedagogische praktijk op te richten. Nadat ik in juni 1997 mijn diploma (VWO) aan het Elde College in Schijndel behaalde, wist ik meteen dat ik in de toekomst wilde gaan werken met kinderen. Ik besloot naar de Fontys Pabo in Veghel te gaan om leerkracht basisonderwijs te worden. Na mijn opleiding aan de PABO had ik het gevoel dat ik nog niet voldoende wist van de leer- en gedragsproblemen die zich bij kinderen kunnen voordoen. Ik kreeg meteen na mijn opleiding aan de PABO een baan aangeboden als leerkracht op mijn stageschool: basisschool De Beemd in Schijndel. Tijdens mijn stage heb ik laten zien veel interesse in de leerlingenzorg te hebben, vandaar dat de school me vroeg de deeltijdopleiding tot remedial teacher te gaan volgen. Dit vond ik een mooie kans, omdat ik al van plan was me te gaan scholen hierin! Ik heb tijdens deze opleiding veel geleerd over leer- en gedragsproblemen/stoornissen. Tijdens deze tweejarige deeltijdopleiding ben ik meteen twee dagen per week onder leiding van de toenmalige Intern Begeleider aan de slag gegaan als Remedial Teacher. Tevens werkte ik de rest van de week als leerkracht in de bovenbouw. Ik deed op deze manier veel ervaring op in het werken als leerkracht op een basisschool. Ik vond mijn werk als remedial teacher echter zo leuk om te doen dat ik meteen wist dat bij het helpen en begeleiden van kinderen met een leer- of gedragsprobleem mijn hart lag. Ook was het voor mij een uitdaging na te gaan wat er exact met een kind aan de hand is en hierbij alle facetten van de ontwikkeling te betrekken. Na mijn opleiding tot remedial teacher besefte ik me dat ik bepaalde stoornissen bij kinderen niet mocht diagnosticeren. Hiervoor moest ik een universitaire opleiding doen. In 2004 ben ik (twee dagen per week) gestart met de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Ik vond dit een erg interessante opleiding! In 2008 rondde ik mijn doctoraalstudie af als orthopedagoog, daarmee ben ik bevoegd tot het doen van psychodiagnostisch onderzoek en mag ik mezelf Master in Science noemen (drs.)!
Tijdens mijn studie Pedagogische Wetenschappen merkte ik dat veel orthopedagogen beleidsmatig werken en veelal niet met kinderen werken. Mijn hart ligt bij het werken met kinderen en dat is de reden dat ik in januari 2009 samen met Joyce Cromsigt een particuliere praktijk oprichtte. Op deze manier kan ik mijn passies uitoefenen: achterhalen en onderzoeken wat er met een kind aan de hand is om daarna het kind doelgericht te helpen en te begeleiden, zodat het zich ontpopt tot een persoon die in de samenleving volop kan participeren!

Joyce Cromsigt - van Bilsen (foto links)
Mijn naam is Joyce Cromsigt en ben medeoprichtster van KaJo. Na het behalen van mijn mavo-diploma heb ik het diploma behaald van directiesecretaresse/ managementassistente. Ik wist eigenlijk altijd al dat ik graag iets met kinderen wilde gaan doen, maar nog niet precies wat. Dus ben ik door gaan leren en ben ik naar de Pabo gegaan. Daar ben ik in 2005 voor geslaagd. Meteen ben ik gaan werken als leerkracht in de vervangerspoule Dommelnetwerk en dit werk doe ik nu voor het vierde jaar. In combinatie met mijn werk heb ik de avondopleiding Pedagogiek gevolgd en in augustus 2008 heb ik hiervoor mijn diploma behaald. Ik vind werken met kinderen een plezier! Dagelijks sta ik voor de klas en geniet ik van de kinderen, maar ook stoort het mij dat ik niet elk kind dat extra zorg nodig heeft optimaal kan helpen. Daarbij denk ik aan het didactische, maar ook zeker aan het pedagogische. Ik vind het allereerst heel belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten en dan komt het leren vanzelf. Bij sommige kinderen met de nodige extra hulp. Ik wil heel graag deze kinderen de hulp bieden die ze nodig hebben zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich prettig voelen! Of het nu op didactisch of pedagogisch gebied is. Dat is, samen met Karin Maas, mijn doel! 

Angelique Strik

Mijn naam is Angelique Strik en ik ben sinds februari 2012 werkzaam als orthopedagoog binnen Praktijk KaJo en Praktijk Haans. Ik verricht onderzoek en begeleid kinderen,  jeugdigen en jongvolwassenen met leer- en/of gedragsproblemen. Daarnaast werk ik ook een paar dagen in de week binnen de gehandicaptenzorg. Ik haal veel plezier en voldoening uit mijn werk. Geen dag is hetzelfde!

Al op jonge leeftijd wist ik dat ik graag iets met kinderen wilde gaan doen. Later kwam ik erachter dat ik iets wilde betekenen voor kinderen die behoefte hebben aan extra stimulering binnen hun ontwikkeling. Nadat ik mijn diploma aan Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel op zak had, ben ik in 2007 gestart met de opleiding Pedagogische Wetenschappen (richting Gezin en Gedrag) binnen de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2011 heb ik deze opleiding afgerond en mag ik mezelf Master of Science noemen.

Ik vind het erg leuk en interessant om verschillende ontwikkelingsdomeinen bij een kind in kaart te brengen en hier vervolgens op in te gaan bij de begeleiding. Binnen mijn werkwijze hecht ik veel waarde aan deskundigheid, maar ook aan positiviteit en enthousiasme. Daarbij ben ik continu op zoek naar het afstemmen op wat ieder kind op dat moment nodig heeft. Om een kind gefundeerd te ondersteunen en te begeleiden zijn daarnaast de kwalitatieve communicatie en samenwerking met de omgeving van het kind (ouders, school) en andere professionals naar mijn mening van groot belang. Ik vind het belangrijk dat er wordt uitgegaan van de vragen en mogelijkheden en dat er naast ontwikkelingsstimulering ook aandacht is voor het sociaal-emotionele stuk. Als kinderen lekker in hun vel zitten, kunnen ze naar mijn mening ook optimaal gestimuleerd worden in hun ontwikkeling!

 

Karin van GoorMijn naam is Karin van Goor. Ik woon in Sint-Michielsgestel en ben sinds oktober 2012 werkzaam als orthopedagoog binnen praktijk KaJo en praktijk Haans. Mijn werkzaamheden bestaan uit het doen van onderzoek en het begeleiden van kinderen en jongeren met leerproblemen. Daarnaast begeleid ik vanuit mijn eigen praktijk een aantal clienten, voornamelijk kinderen die in groep 8 van de basisschool en in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs zitten. Op deze manier kom ik zowel op scholen als bij mensen thuis en help ik kinderen met uiteenlopende leeftijden, problematiek en achtergronden, wat mijn werk zeer afwisselend en boeiend maakt.
Nadat ik mijn diploma (VWO) aan het Vechtdal College in Hardenberg had behaald, ben ik begonnen met de studie Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na het eerste algemene studiejaar heb ik de keuze gemaakt voor de richting Orthopedagogiek, omdat ik graag van betekenis wilde zijn voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Ik heb mij vervolgens tijdens de opleiding verder gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van leerstoornissen. In 2003 heb ik mijn opleiding afgerond en mag ik mezelf drs./Master of Science noemen.
Begin 2004 ben ik naar Noord-Brabant verhuisd en in april 2006 ben ik begonnen als zelfstandig orthopedagoge bij een praktijk voor leer- en persoonlijke ontwikkeling in Den Bosch. Bij deze praktijk heb ik kinderen met diverse leerproblematiek onderzocht en begeleid. Sinds mei 2011 begeleid ik vanuit mijn eigen praktijk kinderen en jeugdigen, waar sinds oktober 2012 de samenwerking met praktijk KaJo en praktijk Haans bij is gekomen.
Ik vind het binnen mijn werk van groot belang om goed in kaart te brengen wat de talenten, mogelijkheden en beperkingen van een kind zijn en wat de hulpvraag is, om vervolgens in de begeleiding doelgericht af te kunnen stemmen op de behoeften van het kind. Wanneer ik zie dat een kind weer plezier krijgt in het leren, het zelfvertrouwen toeneemt en het kind trots is op de vooruitgang die hij of zij geboekt heeft, geeft mij dit veel voldoening!

Marjan van Leuken

Ik ben Marjan van Leuken, ben getrouwd,  heb twee kinderen en woon in Schijndel. Vanaf september 2011 werk ik bij KaJo op de maandag- en de woensdagmiddag.
In 1988 ben ik afgestudeerd aan de Pabo in Eindhoven. Na  anderhalf jaar ingevallen te hebben op diverse scholen  in Eindhoven kreeg ik in 1990 een baan aangeboden als  leerkracht op het opvangproject neveninstromers in Eindhoven dat ik ook deels mee heb opgezet. Ik begeleidde daar kinderen tussen de 5 en 12 jaar die rechtstreeks uit het buitenland kwamen bij het leren van de Nederlandse taal en rekenen en het zich thuis voelen in Nederland en de Nederlandse gebruiken.  Ik heb dit werk altijd met heel veel liefde en plezier gedaan, maar ik ben ermee gestopt toen in 1996 mijn jongste zoon geboren werd. 
Vanaf 2002 ben ik weer gaan werken in het  reguliere basisonderwijs. Eerst als begeleidster van rugzakleerlingen en vervangster, daarna als leerkracht van diverse bovenbouwgroepen. 
Wat ik erg belangrijk vind, is dat een kind lekker in zijn vel zit. Wanneer dat niet zo is, kan een kind niet tot leren komen. Helaas is ons huidige onderwijs steeds meer prestatiegericht en is er steeds minder tijd voor dat, in mijn ogen, heel belangrijke onderdeel.  Dat is dan ook een van de redenen geweest om te stoppen met mijn baan in het basisonderwijs . Vrij kort daarna kreeg ik mijn huidige baan aangeboden bij KaJo en die kans heb ik met beide handen aangegrepen. Ik hoop dat ik, met al mijn kennis en vaardigheden die ik in de afgelopen  jaren heb opgebouwd , uw kind een steun in de rug kan bieden en weer zoveel zelfvertrouwen kan geven dat het zich weer kan ontwikkelen tot een niveau dat bij hem of haar past.

Karen Pijnenburg
 

Hallo, mijn naam is Karen Pijnenburg, woon in Sint-Michielsgestel en ben logopediste.

Deze opleiding heb ik in 1999 afgerond aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven.

Na mijn afstuderen ben ik gaan werken binnen het voortgezet speciaal onderwijs en heb daar leerlingen begeleid met verschillende leerproblemen. Op deze school is mijn interesse voor dyslexie ontstaan.

Begin 2003 ben ik verhuisd naar Londen waar ik tot en met 2007 parttime gewerkt heb als logopediste/remedial teacher op een Nederlandse basisschool. Naast deze parttime werkzaamheden heb ik daar ook mijn eigen Nederlandse logopedie praktijk voor basisschoolleerlingen opgezet.

Door mijn deskundigheid op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen, was ik hier vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie.

Bij terugkomst in Nederland ben ik weer parttime aan de slag gegaan bij mijn oude werkgever. Daarnaast ben ik als zelfstandig logopediste op het ROC in Eindhoven werkzaam geweest om logopedische lessen voor anderstaligen en de inburgering te verzorgen.

Tevens heb ik mij via cursussen verder gespecialiseerd in de dyslexie en sta derhalve sinds 2011 ingeschreven in het register dyslexiebehandelaar van de logopedische beroepsvereniging (NVLF).

Sinds maart 2012 werk ik samen met praktijk Kajo en praktijk Haans (Het Dyslexieloket) om leerlingen met lees- en of spellingsproblemen (dyslexie) te begeleiden.

Binnen mijn behandeling nodig ik leerlingen uit om in een veilige en vertrouwde omgeving te leren en het geleerde uit te voeren. Hierbij ga ik uit van positieve en opbouwende feedback om de motivatie bij de leerling te verhogen en het leerproces te bevorderen. Hierbij werk ik uiteraard zoveel mogelijk samen met de ouders en de school van de leerling!


We hebben een samenwerkingsovereenkomst met GZ-psycholoog Drs. Gerard Haans. Zie: www.praktijkhaans.nl of www.hetdyslexieloket.nl