Hieronder kunt u lezen op welke gebieden KaJo hulp biedt.

Lees- en spellingproblemen, dyslexie

Als u merkt dat uw kind ernstige lees- en/of spellingproblemen heeft kan KaJo hier onderzoek naar doen. Het zou bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn dat uw kind dyslexie heeft. Indien gewenst kan KaJo ondersteuning bieden in de vorm van een gespecialiseerde behandeling. (meer...)

Rekenproblemen, dyscalculie

Bij rekenproblemen kan onderzoek uitwijzen of er sprake is van dyscalculie. In de behandeling wordt aandacht besteed aan de basisvaardigheden die het kind nog niet beheerst. Vanuit de basis wordt de rekenontwikkeling verder vervolgd. (meer...)

Concentratieproblemen

Voor kinderen met concentratieproblemen en/of hyperactiviteit kan KaJo samen met school en ouders de leeromgeving optimaliseren. De interactie tussen volwassenen en kind en de interactie tussen kinderen kan op een positieve wijze worden gestimuleerd. (meer...)

Hoogbegaafdheid

Door middel van uitgebreid onderzoek, waaronder intelligentieonderzoek, kan KaJo vaststellen of er sprake is van hoogbegaafdheid. In de verslaglegging vindt u tevens handelingsadviezen voor op school en thuis. (meer...)

Faalangst

KaJo kan nagaan of faalangst een rol speelt in het leerproces. Er wordt gekeken op welke manieren uw kind het beste om kan gaan met faalangst. (meer...)

Contactproblemen

Als u merkt dat uw kind problemen heeft in de communicatie met anderen en met het inleven in anderen dan kan KaJo onderzoek doen in samenwerking met u, het kind en de leerkracht. KaJo geeft adviezen voor thuis, school en voor eventueel verder onderzoek. (meer...)