Angsten

Angst is een normaal verschijnsel in de ontwikkeling van kinderen, van babytijd tot volwassenheid. Angst is aangeboren en beschermt kinderen tegen allerlei gevaren en draagt bij aan hun overleving. Het niet of te weinig ontwikkelen van dergelijke angsten kan een teken zijn van een problematische of vertraagde ontwikkeling van het kind. Echter wanneer de angsten heviger, frequenter zijn en meer gebieden betreffen dan bij de meeste kinderen, en wanneer de angsten het dagelijks leven beïnvloeden, kan er sprake zijn van een angststoornis.


Er zijn verschillende angststoornissen waar kinderen aan kunnen lijden:

Specifieke fobie (angst voor bepaalde dieren, natuurgeweld, bloed- of injecties, liften, vliegtuigen en andere besloten plaatsen, etc.)

Paniekstoornis (paniekaanvallen)

Sociale fobie (angst voor een of meerdere situaties waarin het kind sociaal moet functioneren)

Obsessief-compulsieve stoornis (dwanggedachten en dwanghandelingen)

Posttraumatische en acute stressstoornis (angstklachten na een ernstige traumatische gebeurtenis)

Gegeneraliseerde angststoornis (overdreven veel zorgen en piekeren)

Separatieangststoornis (angst om alleen te zijn en zonder ouders)

Angststoornissen kunnen leiden tot allerlei andere problemen, zoals schooluitval, depressie, gedragsproblemen en problemen in het gezin.

Angststoornissen zijn de meest voorkomende vorm van psychopathologie bij kinderen en jongeren. Naar schatting zou tussen de 5 en 20% van de kinderen voldoen aan de criteria en in recent Nederlands onderzoek zou dit percentage nog hoger liggen.


Doen + Denken =
Durven, cognitieve gedragstherapie voor kinderen met angsten


Cognitieve Gedragstherapie blijkt uit internationaal onderzoek een zeer effectieve behandeling voor kinderen. Onlangs is in Nederland het kortdurende cognitief-gedragstherapeutische protocol Denken + Doen = Durven onderzocht bij kinderen van 8 tot 18 jaar die vanwege angststoornissen bij een GGZ instelling waren aangemeld. Kort omschreven zijn de belangrijkste resultaten uit het onderzoek:

Het protocol bleek zeer effectief: 68 % van de kinderen was vrij van alle angststoornissen een jaar na afloop van het protocol.

De kwaliteit van leven van de kinderen en hun gezin nam aanmerkelijk toe.

Niet alleen de angstsymptomen van de kinderen, maar ook die van de ouders namen af.

Deze resultaten zijn nog beter dan in vergelijkbare vormen van cognitieve gedragstherapie die internationaal zijn.

Het protocol Denken + Doen = Durven voor ouders en voor kinderen bestaat uit 12 sessies van een uur met het kind en hiervan drie sessies met ouders erbij.
Kinderen leren de negatieve gedachten die hun angst versterken identificeren, uitdagen, en vervangen door helpende gedachten. Voorbeelden van angstversterkende gedachten zijn “ik haal het nooit”, “niemand vindt mij aardig”, “ik zal mijn ouders verliezen”, “ik zal mijzelf voor schut zetten”, etc.
Daarnaast leren kinderen de situaties die zij zijn gaan vermijden vanwege hun angst stap voor stap weer te doen, we noemen dit “exposure”.
Ouders leren hoe zij hun kind kunnen aanmoedigen en belonen bij het overwinnen van angsten. Ook leren ouders elkaar te steunen bij de aanpak van de angsten van hun kind. Aan eigen angsten en zorgen van ouders die de vooruitgang van hun kind kunnen belemmeren wordt ook gewerkt

De training bestaat uit twaalf bijeenkomsten van één uur met het kind alleen en drie bijeenkomsten met de ouders erbij. De training wordt individueel gegeven.
De totale kosten van de training zijn 400 euro (inclusief intake, cursusmateriaal, ouderbijeenkomsten en eindverslag). Het is mogelijk om de training vanuit een PGB te betalen.