Concentratieproblemen

Voor kinderen met concentratieproblemen en/of hyperactiviteit kan KaJo samen met school en ouders de leeromgeving optimaliseren. De interactie tussen volwassenen en kind en de interactie tussen kinderen kan op een positieve wijze worden gestimuleerd.


Voorbeeld: Tim
Tim zat altijd overal op, in en aan. Gevaar zag hij niet.
Zijn ouders hadden het gevoel dat ze constant ogen en oren
van voor en achter moesten hebben. Straf en vermaning
schenen geen indruk op Tim te maken.
Hij keek dan soms met zo’n ongelukkig gezicht
alsof hij wilde zeggen: ‘Ik weet ook niet waarom het zo gaat’.


Voorbeeld: Brechje
Brechje is een rustig, lief meisje van zes. Ze heeft een goed contact
met haar ouders en broertje. In groep drie van de basisschool
gaat het niet goed. De leerkracht moet Brechje veel te vaak ‘bij de les halen’.
Het lijkt wel alsof ze maar wat zit te staren. Haar aandacht is beter als iets
haar interesseert of nieuw is. Zo ontstaat de indruk dat Brechje alleen maar
doet waar ze zin in heeft. Toch is ze niet onwillig. Ze wil best presteren,
maar het lijkt alsof ze zichzelf er maar niet toe kan dwingen.
Thuis merken haar ouders dat zelfs routinebezigheden haar heel veel tijd kosten.
Bij het ochtendritueel van wassen en aankleden
moet ze voortduren worden aangespoord
.

Kinderen met concentratieproblemen hebben vaak een wisselende luisterhouding. Herkenbaar is misschien dat de leerkracht of u het kind regelmatig moet waarschuwen om te luisteren en/of op te letten. Voor sommige kinderen is het heel moeilijk om hun aandacht bij de taak te houden. Ze zijn regelmatig bezig met andere dingen, kijken om zich heen, staren naar buiten en vragen vaak om hulp van de leerkracht. Concentratieproblemen kunnen veel oorzaken hebben: het kan zijn dat de taak te moeilijk of te makkelijk is, maar ook is het mogelijk dat uw kind een concentratiestoornis heeft. In dit geval is het voor uw kind haast onmogelijk zich op school langer dan 10 minuten op een taak te richten.

Het is ook mogelijk dat omgevingsfactoren een rol spelen of dat er sprake is van lichamelijke klachten.

ADHD is een concentratiestoornis. Bij ADHD is er een combinatie van aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Kinderen met ADHD vinden het moeilijk om uit prikkels van buitenaf de belangrijkste te filteren. Zij kunnen daardoor hun aandacht niet goed richten en vasthouden. Het drukke gedrag, ofwel hyperactiviteit, wordt door de buitenwereld vaak als lastig ervaren. Kinderen met ADHD zijn vaak erg impulsief; ‘Eerst doen, dan denken.’ Doordat kinderen met ADHD regelmatig worden geconfronteerd met negatieve reacties op hun gedrag kan dit van invloed zijn op hun persoonlijke ontwikkeling.

Het is ook mogelijk dat uw kind het drukke gedrag niet laat zien, maar dat u de overige kenmerken van ADHD wel herkent. Er is dan mogelijk sprake van ADD.

KaJo kijkt samen met u en de school in welke mate en wanneer de problemen zich voordoen. Als er vermoedens zijn van AD(H)D kan KaJo een rol spelen bij de verwijzing naar een kinderarts/kinderpsychiater of neuroloog. Deze moet uiteindelijk vaststellen of er sprake is van AD(H)D en kan eventuele medicatie voorschrijven.

Behandeling/begeleiding van concentratieproblemen
De begeleiding van kinderen met concentratieproblemen is gericht op een structuurverlenende aanpak. Dit betekent dat er duidelijke regels en afspraken gemaakt worden. Bij KaJo leert het kind hoe hij of zij zijn aandacht kan richten. Dit is echter een langdurig proces zodat het optimale bereikt kan worden. Verder zal er aandacht besteed moeten worden aan de inrichting van de klas, voorspelbaarheid en structuur in leerkrachtgedrag en een duidelijk dagritme. KaJo zal hiervoor in gesprek gaan met de leerkracht van uw kind.

Als de diagnose AD(H)D is gesteld kan er een handelingsplan worden opgesteld dat bij de leerstijl van uw kind aansluit.