Rekenproblemen, dyscalculie

Bij rekenproblemen kan onderzoek uitwijzen of er sprake is van dyscalculie. In de behandeling wordt aandacht besteed aan de basisvaardigheden die het kind nog niet beheerst. Vanuit de basis wordt de rekenontwikkeling verder vervolgd.

Voorbeeld: Jort, Wim en Florien
Als Jort 8 jaar is telt hij nog steeds op zijn vingers.
Het onthouden van basisfeiten over getallen en
hoeveelheden kost hem ongewoon veel moeite.
Wim kan dat wél, maar heeft problemen met regels
en procedures. Hij heeft een honderdveld nodig voor
sommen die over de tientallen gaan. Florien tenslotte,
heeft vooral problemen met het ruimtelijk-visuele zaken.
Ruimte wordt bij haar pas inzichtelijk met ruimtelijke
voorbeelden.

Kinderen met rekenproblemen begrijpen sommen vaak niet, missen inzicht en hebben bij de rekenles extra uitleg en ondersteuning nodig. Indien de rekenproblemen ernstig zijn, is er mogelijk sprake van de rekenstoornis dyscalculie. Deze kinderen hebben moeite met het automatiseren van hun kennis en vaardigheden. Vaak hebben zij wel voldoende inzicht in rekenopgaven, maar als ze rijtjes sommen uit moeten rekenen lukt dat niet of gaat dit langzaam. Ook hebben kinderen met dyscalculie moeite met het lezen van getallen en symbolen (+, -, x en :). Zij blijven moeite houden met optel- en aftreksommen onder de 20 en de tafels tot 10. Ook hebben zij moeite met rekenbegrippen (procenten, breuken en opgaven over meten, tijd, geld, etc.)

KaJo bespreekt met u de mogelijkheden die er zijn, afgestemd op het type rekenprobleem dat uw kind heeft.

Behandeling/begeleiding van rekenproblemen
Als er sprake is van een rekenprobleem of dyscalculie, heeft uw kind goed gestructureerd onderwijs met een duidelijke opbouw in de leerstof nodig. Deze kinderen hebben behoefte aan een duidelijke uitleg van de basisstof en daarbij veel herhaling. KaJo gebruikt hierbij de methode die uw kind op school gebruikt zodat dit herkenbaar is voor hem of haar. KaJo stemt de behandeling af op het type rekenprobleem dat uw kind heeft. Ook richt KaJo zich op het stapsgewijs inoefenen van de basisvaardigheden.

Tijdens de behandeling leren wij uw kind wat dyscalculie is en hoe hij of zij hier mee om kan gaan.