Lees- en spellingproblemen, dyslexie

Als u merkt dat uw kind ernstige lees- en/of spellingproblemen heeft kan
KaJo hier onderzoek naar doen. Het zou bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn dat uw kind dyslexie heeft. Indien gewenst kan KaJo ondersteuning bieden in de vorm van een gespecialiseerde behandeling.

Kinderen met leesproblemen komen moeizaam tot vloeiend lezen en blijven moeite houden met het leestempo. Kinderen met spellingproblemen hebben moeite met het onthouden van spellingafspraken en bij een dictee maken zij herhaaldelijk dezelfde fouten. Indien lees- en/of spellingproblemen ernstig zijn, is er mogelijk sprake van dyslexie. Het kost dyslectische kinderen extra veel moeite om letters en klanken te verwerken. In de loop van de basisschoolperiode ontstaat daardoor een grote leerachterstand op het gebied van lezen en/of spelling. Wanneer er sprake is van een leerachterstand, die niet samenhangt met andere factoren, zoals intelligentie of concentratie, kan door middel van een dyslexieonderzoek worden vastgesteld of uw kind dyslexie heeft. Indien dit bevestigd wordt, krijgt uw kind een dyslexieverklaring. Met deze verklaring heeft uw kind recht op aanpassingen binnen het onderwijs. Bij proefwerken, tentamens en examens wordt meer tijd gegeven voor het maken van de opgaven. Ook kunnen kinderen, indien gewenst, een uitvergroot exemplaar van de opgaven krijgen. Verder mogen kinderen gebruik maken van luisterteksten.

KaJo bespreekt met u de mogelijkheden die er zijn, afgestemd op het type dyslexie dat uw kind heeft.

Onderzoek wordt door
KaJo verricht volgens de normen van Stichting Dyslexie Nederland.

Behandeling/begeleiding van lees- en spellingproblemen
KaJo kan tevens dyslexiebehandelingen verzorgen. De behandeling bestaat uit het maken van leeskilometers. Door op verschillende manieren bezig te zijn met het lezen van woorden, zinnen en teksten zal het leesniveau van uw kind omhoog gaan. Indien uw kind moeite heeft met spelling, zal de behandeling vooral bestaan uit het intrainen van spellingafspraken en deze uiteindelijk toepassen in het schrijven van een tekst. Tijdens de behandeling leren wij uw kind wat dyslexie is en hoe hij of zij hier mee om kan gaan.

KaJo heeft een samenwerkingsverband met Drs. G. Haans, GZ-psycholoog. Samen zijn zij deel van het Dyslexieloket, Nederland: www.hetdyslexieloket.nl
Wij hebben het keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie in ons bezit en om die reden wordt een specifieke vorm van dyslexie vergoed, zowel het onderzoek als de behandelingen. Tijdens de intake kunnen we hier meer informatie over geven.