Faalangst

KaJo kan nagaan of faalangst een rol speelt in het leerproces. Er wordt gekeken op welke manieren uw kind het beste om kan gaan met faalangst.

Faalangstige kinderen vragen vaak onnodig om extra uitleg tijdens het werken. De leerkracht heeft de indruk dat een leerling het wel weet of kan, maar dat de leerling blokkeert. Als de leerkracht het kind plotseling vraagt een oplossing te geven, kan het kind in paniek raken of dichtklappen. Het maken van een toets/proefwerk roept bij een kind met faalangst vaak extreem veel spanning op.
De angst om te falen in situaties waarin gepresteerd moet worden kan zich uiten op cognitief gebied (het denkvermogen), op sociaal gebied of op motorisch gebied. Cognitieve faalangst heeft te maken met het leren en kan al optreden bij de aankondiging van nieuwe leerstof. Sociale faalangst kan zich voordoen in de sociale omgang met leerkrachten en medeleerlingen. De meeste kinderen vinden het heerlijk om met elkaar in groepsverband op te trekken, terwijl sommige kinderen dit liever vermijden. Het is mogelijk dat kinderen met faalangst verkrampen bij bijvoorbeeld het binnenkomen in de gymzaal. De angst om te mislukken zorgt voor een verkrampte houding zodat hun gymvaardigheden niet tot uiting komen.

Het ontstaan van faalangst is vaak het gevolg van verschillende factoren. KaJo kan door onderzoek in kaart brengen welke risicofactoren bij uw kind een rol spelen. Door het invullen van vragenlijsten en door gesprekken met u, uw kind en de leerkracht kan een inschatting gemaakt worden van de ernst van het probleem.

Behandeling/begeleiding van faalangst
De begeleiding van kinderen met faalangst richt zich in eerste instantie op het leren omgaan met dit probleem. Uw kind leert grip te krijgen op zijn of haar manier van denken, leert zichzelf realistische en haalbare doelen te stellen en leert ontspanningstechnieken. Als uw kind faalangstig is zal het vaak op spannende momenten last hebben van negatieve gedachten. Deze gedachten roepen juist faalangst op. Een onderdeel van de begeleiding kan zijn dat uw kind wordt geleerd om negatieve gedachten om te zetten in positieve gedachten. KaJo zorgt ervoor dat succeservaring kan worden opgedaan. Vaak kan ook door het bieden van didactische ondersteuning het gevoel van eigenwaarde worden versterkt.