Hoogbegaafdheid

Door middel van uitgebreid onderzoek, waaronder intelligentieonderzoek, kan KaJo vaststellen of er sprake is van hoogbegaafdheid. In de verslaglegging vindt u tevens handelingsadviezen voor op school en thuis.

Hoogbegaafde kinderen hebben een hoge intelligentie, maar ook beschikken zij over het vermogen creatief te denken en handelen. Zij komen vaak met verrassende oplossingen voor complexe problemen. Hoogbegaafde kinderen maken vaak grote denkstappen en hun leertempo ligt aanmerkelijk hoger. Ook hebben ze geen lange instructies nodig, omdat ze de leerstof snel begrijpen. Tevens hebben ze een goed georganiseerd geheugen en behoefte aan uitdaging in de leerstof. Als een hoogbegaafd kind deze uitdaging niet krijgt kan het gedragsproblemen gaan ontwikkelen. Zij kunnen een negatief zelfbeeld ontwikkelen en zich buitengesloten voelen. Daardoor kan het zijn dat zij gaan onderpresteren, onaangepast gedrag gaan vertonen, een laag werktempo ontwikkelen of afhaken door motivatieverlies. Het is dus belangrijk dat in een vroeg stadium bekend wordt dat uw kind hoogbegaafd is zodat er actie ondernomen kan worden.

KaJo neemt in eerste instantie een intelligentieonderzoek af. Daarnaast wordt het leergedrag van het kind in beeld gebracht om een indruk te krijgen van de manier waarop het zich nieuwe informatie eigen maakt.

Begeleiding van hoogbegaafdheid
KaJo gaat in gesprek met de leerkracht van uw kind. KaJo geeft advies over hoe de leerkracht het kind optimaal kan begeleiden, bijvoorbeeld hoe de leerkracht verrijkingsstof aan kan bieden.