Lid van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
Lid van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) onder de naam Het Dyslexieloket Sint-Michielsgestel
Lid van Balans, vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen