Tarieven KaJo

 

 

Onderzoek
alle onderzoeken zijn inclusief intakegesprek,
onderzoeksverslag en adviesgesprek.

 
Intelligentieonderzoek 400,-
Dyslexieonderzoek (incl. capaciteitenonderzoek) 640,-
Dyscalculieonderzoek (incl. capaciteitenonderzoek) 640,-

Orthodidactisch onderzoek
(lezen, spellen, rekenen, begrijpend lezen, etc.)

480,-

Onderzoek sociaal-emotionele ontwikkeling / persoonlijkheidsonderzoek

afhankelijk van vraag
Onderzoek naar hoogbegaafdheid 640,-
   
Behandelingen
inclusief intakegesprek, verslaglegging
en verwerkingsmateriaal voor de kinderen.
 

Remedial Teaching (rekenen, o.a. dyscalculie,
Lezen, o.a. dyslexie, spelling, begrijpend lezen, etc.)
Duur sessie: 45 minuten

42,50 per sessie
   
Trainingen
De trainingen worden op maat gemaakt. Prijzen zijn daarom afhankelijk van wat het kind nodig heeft.
 
Sociale-vaardigheidstraining I voor kinderen van 9 t/m 12 jaar  
Sociale-vaardigheidstraining II voor kinderen van 5 t/m 9 jaar  
Faalangst-reductietraining voor kinderen van 8 t/m 12 jaar  
Ik ben speciaal psycho-educatie PDD / AD(H)D  
Hoe overleef ik de brugklas?